Újabb értéktári kiállítások nyíltak Szentgotthárdon

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóság

A szentgotthárdi Honismereti Klub értéktári feltáró munkájának, rendkívüli aktivitásának eredményeként Szentgotthárd minden évben új tematikus kiállítással gyarapodik. 2020-ban a város sporttörténetét dolgozták fel és állították a látogatók elé, valamint a Szentgotthárdi hírességek csarnoka című kiállítást rendezték meg.

A Szentgotthárdi Értéktár Bizottságot 2013-ban hozta létre az önkormányzat, munkájához módszertani szakmai segítséget nyújt a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatósága. Az eltelt években példaértékű munkát végeztek a bizottság és a háttérben munkálkodó szentgotthárdi Honismereti Klub tagjai.  Tevékenységük által 2019-ben Díszpolgárok anno címmel nyílt kiállítás, 2020-ban pedig a Pável Ágoston Múzeumban megrendezett Szentgotthárdi hírességek csarnoka című tárlat olyan emberek életét mutatja be, akik nemcsak szakterületük kiválóságai voltak, hanem akik a XX. században járultak hozzá a település kulturális életének fellendüléséhez, az oktatás és az egészségügy fejlődéséhez. Tevékenységükkel nagy megbecsülést szereztek a város lakóinak körében, miközben aktív közéleti szerepet is betöltöttek, és anyagi támogatásukkal járultak hozzá a város életéhez. Pável Ágoston néprajzkutató, Boldog Brenner János, Desits Gyula ügyvéd, királyi körjegyző és felesége, Dr. Székely Ernő orvos, Hodászi Ede pedagógus-iskolaigazgató, Mathiasz Artúr gimnáziumi igazgató, a városi fúvószenekar alapítója, Vakarcs Kálmán tanár néprajzkutató. A kiállítás megnyitóján Huszár Gábor polgármester a következő gondolattal ajánlotta a látogatók figyelmébe a tárlatot: „Egy kisváros élete azon is múlik, hogy a múlt megismerésével, feltárásával, az értékek megőrzésével hogyan éljük meg a jelent, egyedül ez ad szilárd alapokat a jövőnk alakításához.

A kiállítás megnyitását követően újabb hat név került bejegyzésre a Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe, mely 2018 óta a Szentgotthárd település fejlődésére kiható, kiemelkedő jelentőségű emberek nevének és emlékének megörökítésére szolgál halálukat követően – legkorábban elhalálozásuk után ötven évvel. A Szentgotthárdi Halhatatlanok Aranykönyvébe azon személyek neve kerülhet megörökítésre, akik Szentgotthárd település szempontjából meghatározó jelentőséggel bírtak vagy bírnak, vagy társadalmi, gazdasági, oktatási, kulturális, egészségügyi, sport, tudományos és művészeti területen elősegítették a város fejlődését, hozzájárultak a település hírnevének, tekintélyének emeléséhez.

Az önkormányzati hivatal előtere öt éve ad helyet értéktári kiállításnak, évente egy téma feldolgozásának eredményét egy éven keresztül láthatják az érdeklődők: 2016-ban Szentgotthárd értékei (az Értéktárba addig bekerült értékek bemutatása), 2017-ben Ciszter emlékek, 2018-ban A Szentgotthárdi kisipar és kiskereskedelem anno, 2019-ben Szentgotthárd egészségügye.

2020-ban Szentgotthárd sportélete, sportmúltja került feldolgozásra és bemutatásra. Huszár Gábor polgármester köszöntőjében felidézte, hogy 5 évvel ezelőtt Széll Kámán születésének évfordulóján teltek meg először a kiállítások tárlói az önkormányzati hivatal földszintjén. Az értéktári közösség szorgalmát, kitartását dicséri, hogy minden évben újabb kiállítással tudnak előállni, gyűjtik a dokumentumokat, fotókat, tárgyakat. „Amikor a jelent, a jövőt építjük, figyelnünk kell a múltunkra is.

Szakmailag Csuk Alajos egykori sportfelügyelő ismertette a megnyitó közönségével a kiállítás anyagát, mely mintegy kiegészítette a 2016-os hasonló tematikájú kiállítást az újonnan feltárt és rendelkezésre bocsájtott fotókkal, dokumentumokkal és személyes tárgyakkal.

Károly Andrea

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.