Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség szakértő és szakfelügyelő között?

Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki közművelődési szakterületen rendelkezik az előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel, vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel. Továbbá a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint a kultúráért felelős miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett. Az előírt feltételek teljesülését követően a kulturális szakértői nyilvántartásba vételhez bejelentést kell tenni. A bejelentést postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Igazgatási Főosztályának címezve lehet benyújtani.

A bejelentés részleteiről tájékozódhat az alábbi oldalon:

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/kultura/hatosagi-ugyek/kulturalis-fejlesztesi/hatosagi-ugyek/kulturalis-szakerto

Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki legalább 10 éves közművelődési, művelődésigazgatási feladatkörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a szakfelügyelők éves továbbképzésén részt vett, valamint a szakfelügyeleti vizsgálatok lefolytatására a kultúráért felelős minisztertől állandó vagy eseti, határozott időre szóló szakfelügyelői megbízást kapott.

Hatályos jogszabályok

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Hogyan lehetek szakfelügyelő?

Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki legalább 10 éves közművelődési, művelődésigazgatási feladatkörben végzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és a szakfelügyelők éves továbbképzésén részt vett, és a szakfelügyeleti vizsgálatok lefolytatására a kultúráért felelős minisztertől állandó vagy eseti, határozott időre szóló szakfelügyelői megbízást kapott.

Hatályos jogszabályok

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Milyen képzést kell elvégeznem ahhoz, hogy szakértő lehessek?

A kultúráért felelős miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzést kell elvégezni.

További feltételek:

Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki közművelődési szakterületen rendelkezik az előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Hatályos jogszabályok

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális

Ha elvégzem a szakértői képzést, biztos, hogy felkerülök a szakértői névjegyzékbe és végezhetek szakértői tevékenységet?

Az akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről szerzett tanúsítvány megszerzése mellett több egyéb követelménynek is teljesülnie kell a szakértői névjegyzékbe kerüléshez, a szakértői tevékenység végzéséhez.

Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki közművelődési szakterületen rendelkezik az előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel. Továbbá a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, valamint a kultúráért felelős miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

Az előírt feltételek teljesülését követően a kulturális szakértői nyilvántartásba vételhez bejelentést kell tenni az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Igazgatási Főosztályának.

A bejelentés tartalmazza:

1. annak a szakterületnek, részszakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyen a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet folytat;

2. végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat (ideértve a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén, a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismerésről szóló határozat számát);

3. szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére utaló adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet);

4. az előírt tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány számát, keltét;

5. a bejelentés időpontját.

A bejelentéshez csatolni kell az erkölcsi bizonyítványt, amely tanúsítja, hogy a bejelentő büntetlen előéletű és nem áll az adott szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon e tény igazolását kell kérni.

A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány letölthető:

http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/kultura/hatosagi-ugyek/kulturalis-fejlesztesi/hatosagi-ugyek/kulturalis-szakerto
A bejelentést postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási Főosztályának címezve lehet benyújtani.

A bejegyzett szakértők kereshető adatbázisa megtalálható:
http://kulturalisszakerto.emmi.gov.hu/

Hatályos jogszabály

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

Milyen gyakran indul szakfelügyeleti vizsgálat?

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja és működteti.

A szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében a miniszter együttműködési megállapodást köt az országos közművelődési szakmai szolgáltató szervezettel, és meghatározott feladatok ellátásáról közszolgáltatási szerződés megkötése útján gondoskodik.

A miniszter kidolgozza a szakfelügyelet szempontrendszerét, működési rendjét és éves munkaprogramját, ez utóbbi tartalmazza: a szakfelügyeleti vizsgálatok típusát, a vizsgálandó közművelődési feladatellátók jegyzékét, a szakfelügyeleti vizsgálatok céljait, témáit, valamint a szakfelügyeleti vizsgálatok időbeli ütemezését.

A miniszter a szakfelügyelet éves munkaprogramját és a szakfelügyelet működési rendjét a Kormány honlapján közzéteszi.

Hatályos jogszabály

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Szerveznek-e a szakfelügyelőknek tájékoztatókat?

A Művelődési Intézet elsősorban az adott év Országos Közművelődési Szakfelügyeleti Programjának részeként szervez tájékoztatókat a szakfelügyelők éves továbbképzéséhez kapcsolódóan, célzottan a programban megbízott szakfelügyelők részére. Ezen kívül e-mailben, telefonon kaphatnak tájékoztatást az érdeklődők, és előzetes egyeztetés alapján személyes konzultációra is lehetőség van az NMI Művelődési Intézet Közszolgáltatási Igazgatóságának munkatársaival.

Hatályos jogszabály

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

Művelődési Intézetnél hová fordulhatok tájékoztatásért a szakfelügyelettel kapcsolatban?
Az NMI Művelődési Intézet Közszolgáltatási Igazgatóságához.
Ha lejárt a szakértői engedélyem, hogyan lehetséges meghosszabbítani?

A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeit és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetését a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet szabályozza.

A szakértői működési engedély intézménye 2010-ben megszűnt. A rendelet hatályba lépésekor a kulturális szakértői nyilvántartásba átkerültek azok a korábbi szakértői névjegyzékben szereplő szakértők, akiknek a szakterülete fennmaradt.

A szakértői jogosultság 2020. január 31-ig érvényes automatikusan.

  1. február 1-től nem jogosult kulturális szakértői tevékenység folytatására az a kulturális szakértői nyilvántartásba átvett szakértő, aki a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 2. §-ban meghatározott valamennyi feltételnek nem felel meg 2020. január 31-ig.

A 2. §-ban meghatározott feltételek:

  • a rendelet 1. mellékletében felsorolt végzettség, szakképzettség (mesterfokozat és szakképzettség),
  • a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett, legalább 5 éves szakmai gyakorlat,
  • akkreditált szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítvány.

Amennyiben az akkreditált szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről nem rendelkezik tanúsítvánnyal a személy, akkor 2020. január 31-ig folytathat szakértői tevékenységet, ill. addig kell megszereznie a kért tanúsítványt.

Hatályos jogszabályok:

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.