Vezetői pályázat véleményezése

Közművelődési intézmény vezetésére kiírt magasabb vezetői pályázat véleményezés

A Nemzeti Művelődési Intézet az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint látja el a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben szereplő területi és országos közművelődési szakmai szolgáltatási feladatokat.

A Nemzeti Művelődési Intézet kultúrstratégiai intézményként, az országos hatáskörű irányítás felelősségének tudatában elkötelezett a közművelődés szakmai megerősítése iránt.
A Nemzeti Művelődési Intézet a megyeszékhelyeken működő Megyei Igazgatóságainak felkészült közművelődési szakemberei nyújtanak segítséget abban, hogy a közművelődési intézményt működtető települési önkormányzat az esedékes közművelődési intézményvezetői pályázati eljárási folyamatot a közművelődés igazgatás szabályai szerint jogszerűen és szakszerűen valósítsa meg.
A szolgáltatás tartalmazza a tanácsadást a pályázati kiírás elkészítéséhez, a beérkezett pályázatok szakmai véleményezését, a bizottsági ülésen való részvételt, kérésre a bizottság jegyzőkönyvének elkészítését.

2017-2020-ban több mint száz települési önkormányzat kérte a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársainak közreműködését.
Az eredményességet többek között az is mutatja, hogy a területileg illetékes Kormányhivatal, a közművelődési szakfelügyelet a vezetői pályázatok lebonyolításával kapcsolatban formai, tartalmi, eljárási észrevételt, kötelezést nem fogalmazott meg a települési önkormányzatoknak.

A közművelődési intézményvezetői pályázattal kapcsolatos szolgáltatás részleteiről a területileg illetékes Megyei Igazgatóságok adnak felvilágosítást.

A Megyei Igazgatóságok elérhetőségei a https://archive2021.nmi.hu/szolgaltatasok/megyei-igazgatosagok/ oldalon megtalálhatók.

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.