Ismertető

A szakfelügyelet célja közművelődési tevékenységek fejlesztése, a szakmai munka színvonalának emelése, a közművelődési közfeladat hatékonyabb ellátása, valamint az állami, önkormányzati döntések sokoldalú megalapozása. A közművelődési szakterületre vonatkozó szabályozást a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/2015. (I. 22.) EMMI rendelet tartalmazza.

Közművelődési szakfelügyelői megbízást az a közművelődési szakértő kaphat, aki további feltételeket is teljesíti; legalább 10 éves közművelődési, művelődésigazgatási feladatkörben végzett szakmai gyakorlat, részvétel továbbképzésen.

A kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről szóló 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet 2. § (3) bekezdés szerint közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

A közművelődési szakértők névsora a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag linken elérhető.

A szakfelügyelők a jogszabályban foglalt hatáskörökkel rendelkeznek: tanulmányozhatják a közművelődési feladatokkal összefüggő dokumentumokat, adatokat, nyilvántartásokat; helyszíni vizsgálatot folytathatnak, a közművelődési feladatellátást szolgáló helyiségekbe beléphetnek, nyilvántartásokba és dokumentumokba betekinthetnek, a közművelődési szakmai tevékenységet megfigyelhetik.

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletének szempontrendszere

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletének 2018. évi munkaprogramja

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletének 2017. évi munkaprogramja

A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletének 2016. évi munkaprogramja

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.