Statisztika

Új honlapon 2020. március elsejéig szolgáltathatnak adatot az előző évi eredményeikről a közművelődési tevékenységet végző intézmények, szervezetek az OSAP 1438-as számú adatlapon a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás keretében.

A statisztika feladata és célja, hogy valósághű és tárgyilagos képet adjon a társadalom állapotáról és változásairól az államhatalmi szervek, a társadalom szervezeteinek, tagjainak, a hivatás gyakorlóinak. A cél elérése érdekében az adatok felvételét, tárolását, átadását, átvételét, elemzését, szolgáltatását, közlését a statisztikáról szóló törvény szabályozza.

A közművelődési tevékenységet alapfeladatként ellátó költségvetési szerv, társadalmi, civil szervezet, alapítvány, közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, egyéni vállalkozás, a 388/2017. (XII. 13.) Kormányrendelet alapján, a kötelező adatszolgáltatásnak az Országos Széchényi Könyvtár által működtetett https://kultstat.oszk.hu oldalon tehet eleget az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1438-as számú jelentés elektronikus kitöltésével.

Minden év március elsejéig szolgáltatnak adatot az előző évi eredményeikről a közművelődési tevékenységet végző intézmények, szervezetek az OSAP 1438-as számú adatlapon a közművelődési statisztikai adatszolgáltatás keretében. A 2019. évi tevékenységről 2020. január 21. és 2020. március 1. között lehetséges az adatszolgáltatás a Kultstat megújult felületén. A felületre a bejelentkezés a korábban használt e-mail címmel és jelszóval történik, a használatát pedig felhasználói kézikönyv teszi gördülékenyebbé.

A képre kattintva elérhető a Kulturális statisztikai rendszer megújult honlapja. 

A Nemzeti Művelődési Intézet alapfeladataként  országos feldolgozó központi szerepkörben és területi irodai hálózatával vesz részt a közművelődést érintő ágazati statisztikai adatszolgáltatás adatainak összegyűjtésében, tisztításában, rögzítésében, értékelésében.

Országosan a Nemzeti Művelődési Intézet 19 megyei irodája koordinálja az adatgyűjtést és végzi az adatok első ellenőrzését; Budapesten a Budapesti Művelődési Központ látja el ezt a feladatot. A statisztikai feldolgozó központ a közművelődési statisztikai jelentőlapokat hiányosság, hiba vagy hibának tűnő ellentmondás esetén visszaküldi egyeztetésre, módosításra az adatszolgáltatónak.

Az adatszolgáltatás célja szerinti teljes körűség és pontosság elérése érdekében a Nemzeti Művelődési Intézet minden évben számos szakmai fórumot szervez, személyes konzultációval, emellett telefonos és email tanácsadással segíti a kitöltőket.

A közművelődést érintő ágazati statisztikai adatszolgáltatás adatainak összegyűjtése, rögzítése során az a tapasztalat, hogy azokra az adatszolgáltatókra, akik a tevékenységükre vonatkozó adatokat nem folyamatosan, illetve nem a jelentés szerkezete szerint rögzítik, az éves jelentés kitöltése a szükségesnél nagyobb feladatot ró.

A Nemzeti Művelődési Intézet az adatgyűjtés támogatására felhasználóbarát segédletet készített az OSAP 1438 számú statisztikai jelentőlap alapján a közművelődési elemi statisztikai adatok gyűjtéséhez. A munkalapok és táblázatok az űrlap szerkezetét követik, néhány helyen további információgyűjtési lehetőséget is tartalmaznak. A segédlet a rendezvények, programok tekintetében lehetőséget ad arra, hogy a felhasználó tételenként rögzíthesse a látogatók, résztvevők, foglalkozások számát folyamatosan az év során.

Fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy a segédlet kitöltése nem helyettesíti a közművelődési statisztikai jelentőlap kitöltését! A statisztikai jelentés az év során keletkezett elemi adatok összegzése.

Az amatőr művészeti formák, klubok, képzések esetében ajánlott a közösségi munkanapló használata, amely tartalmazza a tagok számát és életkor szerinti összetételét, a foglalkozások, bemutatkozások számát.

A segédanyagok az érdeklődő szakemberek számára az alábbi linkeken letölthetőek.

Köszönjük minden adatszolgáltató együttműködését a közművelődési statisztikai adatszolgáltatásban, mellyel évről évre hozzájárul a magyar közművelődés számszerűsíthető eredményeinek összegyűjtéséhez.

Letölthető file-ok:
Kultstat felhasználói kézikönyv
Kitöltési útmutató az adatlaphoz
Művelődő közösségi munkanapló
Segédlet közművelődési elemi statisztikai adatok gyűjtéséhez
Jelentőlap
Megyei feldolgozó központi munkatársak listája

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.