A Nemzeti Művelődési Intézet 2021-ben is meghirdette pályázati programját a közművelődés tudományos utánpótlásának erősítése érdekében.

A Közművelődési Tudományos Pályázati Program olyan tehetséges hallgatók/szakemberek és mentoraik kutatómunkáját támogatja, akik a közművelődési szakterületen kutatnak és végeznek tudományos diákköri, doktori vagy egyéb szakmai elvárásként felmerülő kutatótevékenységet.

A Közművelődési Tudományos Pályázati Program célja a kutatómunka támogatása, a program révén a szakterületen tudományos munkát végzők számának növelése, kutatások számának emelése, valamint a közösségi művelődés iránt érdeklődő kezdő és tapasztaltabb kutatók elköteleződésének növelése.

Ebben az évben a következő kutatási témákban érkeztek pályázatok:
A közművelődési intézmény- és szolgáltatási rendszer jellemzői (bármely intézménytípus, illetve bármely szolgáltatástípus vonatkozásában)
A közművelődési szakemberek pályaképe
A közművelődési szakemberképzés és a szakterület felsőoktatási képzéseinek vizsgálata
Közművelődés és közösségépítés
A helyi értéktárak, kulturális örökségek szerepe a közművelődésben és a közösségépítésben

2021-ben 7 alap- és mesterszakos hallgató és témavezetőjük, valamint 3 kutatócsoport nyert el támogatást.

Gratulálunk és eredményes kutatómunkát kívánunk!

Eredmények

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.