Köszöntő

Társadalomfejlesztés a közösségi művelődés eszközeivel

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott NMI Művelődési Intézet Nonprofit Kft. 2017. január elsején kezdte meg szakmai tevékenységét. A szervezet elsődleges célja a közművelődési feladatellátás biztosítása a helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés szolgálatában. A Művelődési Intézet országos szakmai hálózatában indul újra a hazánk minden megyéjére és a határainkon túli magyarlakta területekre is kiterjedő, több ezer partnerszervezetet bevonó fejlesztőmunka.

A 2016. december 2-án a Magyar Közlönyben megjelent 378/2016. (XII. 2.) kormányrendelet 11 §-a szerint a 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Művelődési Intézet feladatait az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.

A szervezet – a közösségi művelődést a társadalmi, gazdasági, humán fejlesztések egyik meghatározó eszközrendszereként értelmezve – küldetésének tekinti, hogy a közösségeket képessé tegye saját értékeik felismerésére és az ebből adódó lehetőségek kihasználására, valamint ennek támogatására képzések, tudásmegosztó alkalmak és képzésfejlesztés révén megfelelő szakmai utánpótlást is biztosítson. Ehhez kérjük meglévő és leendő partnereink, valamint a közösségi alkalmakon résztvevők együttműködését, bizalmát és aktivitását.

Závogyán Magdolna
ügyvezető
Nemzeti Művelődési Intézet

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.