Ismertető

A Szín Közösségi Művelődés folyóirat kiadója a Nemzeti Művelődési Intézet. A lap főszerkesztője, a szellemi jogelőd hagyományait követve a gazdasági szervezet ügyvezető igazgatója.

A szerkesztőség a Nemzeti Művelődési Intézet székhelyén (1027, Budapest, Csalogány utca 47-49.) található, szervezetileg a Kommunikációs Igazgatósághoz tartozik kiemelt feladatként.

A folyóiratot jelenlegi formájában 2012. szeptember 25-én vehette kezébe először a közművelődési szakma, valamint a kulturális és közösségi folyamatok iránt érdeklődő olvasóközönség. A több mint 20 évvel ezelőtt még SZÍN néven bejegyzett újság 2015-től Szín Közösségi Művelődés néven jelenik meg hivatalosan. A közösségi művelődésre mint a vidékfejlesztés, helyi társadalom- és gazdaságfejlesztés lehetséges eszközére tekintő Szín Közösségi Művelődés ma már a kulturális szakemberképzésen részt vevők, valamint az andragógia szakon tanulók egyik fontos szakirodalom- forrása, s tájékozódási pontként szolgál kulturális és civil területen tevékenykedő döntéshozók, véleményvezérek számára.

A folyóirat hasábjain a közösségi művelődés aktuális folyamatai mellett helyet kapnak a jó gyakorlatok, érdekes programok, figyelemreméltó projektek is. A lap rendszeresen közöl portrékat követendő egyéniségekről, nyilvánosságot biztosít maradandó értéket képviselő rendezvényeknek és közösségi kezdeményezéseknek.

A Szín – Közösségi Művelődés folyóirat rovatai:

  • MOZAIK: A közösségi művelődés aktuális eseményeiről szóló rövidhír-válogatás.
  • HÁLÓZAT: A szakma megújulásának irányait bemutató, mintaértékű tevékenységeket és folyamatokat, gyümölcsöző együttműködéseket ismerteti.
  • HORIZONT: a közösségi művelődési szakma rokon területeiről mutat be innovatív, közösségek életére jótékony hatással bíró tevékenységeket.
  • ARCKÉPEK: közösségeket megmozgatni képes egyéniségek, úttörő személetű vagy motiváló élettörténettel rendelkező szakembereket, példaadó személyiségeket mutat be.
  • INNOVÁCIÓ: új utakat mutat, és a rokon humán szakmák kreatív kezdeményezéseit, projektjeit járja körbe.
  • NÉPFŐISKOLÁK A KÁRPÁT-HAZÁBAN: a nagy hagyományú intézményrendszer helyi társadalmakat formáló kezdeményezéseibe nyújt bepillantást, rávilágítva a népfőiskolák közösségi művelődésben betöltött szerepének fontosságára.

A lapot jó szívvel ajánljuk a közművelődés, a közösségi művelődés és a vidékfejlesztés területén dolgozó szakembernek számára, de folyamatosan bővülő tartalmaink az oktatási, közgyűjteményi intézmények és a települések életében kiemelt szerepet játszó kulturális és turisztikai szervezetek, vállalkozások számára is tartogat olvasnivalót.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.