Ismertető

Kibővített szakmai tartalommal, 2017. január 1-től a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány által létrehozott Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött közszolgáltatási szerződés keretében látja el azokat a közművelődési szakmai szolgáltató és módszertani feladatokat, amit szellemi jogelődje, a Nemzeti Művelődési Intézet költségvetési szervként végzett.

A gazdasági társaság egyedülálló szervezeti kereteivel, országos és határokon átívelő partneri hálózatával, korszerű tudásanyagot mozgósító szakembergárdájával a kulturális alapellátás operatív bázisszervezeteként működik.

A települések jobb, közvetlenebb elérését innovatív, hálózatos szervezeti forma biztosítja: a budapesti központ mellett 19 megyei igazgatóság segíti a közművelődési szakmai koncepciók megvalósulását, valamint a települési közösségi-kulturális élet módszertani tanácsadással való támogatását.

Ez a hálózat kulturális, valamint más, a működéshez és fejlesztésekhez szükséges ágazatok közti együttműködések kezdeményezője helyi, megyei és országos szinten, valamint a határon túli magyarlakta területeken.

A szervezet mintaprojektek megvalósításával, módszertani tanácsadással járul hozzá a közösségi művelődésben részt vevők életminőségének javításához, a települések kulturális, társadalmi és gazdasági lehetőségeinek kialakításához.

Megyei igazgatóságok

A Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. a módszertani feladatellátást megyei igazgatóságokon keresztül végzi annak érdekében, hogy közvetlenül támogathassa a településeken, járásokban és térségekben folyó szakmai munkát.

A megyei igazgatóságok küldetése a helyi társadalmi igényekre való hiteles reagálás lehetőségének megteremtése a kultúra és közösségi művelődés eszközeivel.  A megyei igazgatóságok lehetővé teszik, hogy az ország szinte bármely településén, ahol közművelődési feladatellátás folyik, a helyi közösségek módszertani segítséget kaphassanak kezdeményezéseikhez. Mivel ezeknek a folyamatoknak többnyire érzékelhető gazdaságélénkítő hatása is van, a Nemzeti Művelődési Intézet mintaprogramjai révén hozzájárul a helyi társadalmak erősítéséhez.

A megyei igazgatóságok:

  • kapcsolatot tartanak a megyékben lévő közművelődési intézményekkel, civil szervezetekkel
  • részt vesznek a felmenő rendszerű amatőr művészeti események lebonyolításában
  • koordinálják, szakmailag támogatják a megyei hungarikum klubok és értéktárak létrehozását és működtetését
  • segítséget nyújtanak pályázatok megírásához
  • szakmai napokat és fórumokat szerveznek
  • társadalom- és közösségfejlesztő folyamatokat generálnak
  • részt vesznek az országos közművelődési statisztikai adatok gyűjtésében, rögzítésében és értékelésében
  • szakmai tanácsadói- és szolgáltatói tevékenységet folytatnak
  • mintaprogramjaikkal lokális gazdaság-fejlesztő folyamatok elindítását segítik, támogatják a helyi közösségi kezdeményezéseket.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.