Új kollégák a fedélzeten

Megyei irodák / Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Igazgatóság

Augusztus 11-én sikeresen lezajlott az első baranyai OKJ-és komplex szakmai záróvizsga. A Közművelődési szakember I. felsőfokú OKJ-és csoport tavaly decemberben kezdte meg tanulmányait Pécsett. Baranya megyéből, számos kistelepülésről jelentkeztek a résztvevők.

A 28 fős csoportlétszám igen gyorsan feltellett. Egy jelentkező Bács-Kiskun megyéből csatlakozott a csoporthoz. Mivel viszonylag kevés közművelődési intézmény található Baranya megyében, a településeken többnyire közösségi színterekben zajlik a szakmai munka. Ennek köszönhetően a csoportban lévő tanulók 90 %-a is közösségi színterekből érkezett. Voltak közöttük gyakorló szakemberek, akik több éve végezték kiemelkedő szakmai tevékenységüket, csak éppen a szakirányú végzettségük hiányzott. Mások a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program kapcsán kerültek a szakma közelébe.

A sokszínű csapat hamar megismerte egymást, és a csoportos feladatoknak köszönhetően az együttműködést is hamar megtanulták. A képzés során 6 modulban szereztek új ismereteket, rendszerezték tudásukat. Minden modult írásbeli és szóbeli vizsgával zártak. A vizsgák során a kihúzott tételekre mindannyiszor a teljes csoport előtt adtak feleletet. Egymástól kérdezve, az elhangzottakat kiegészítve, a vizsgák során is tanulva folyt a számonkérés.

A remek vizsgaélmények ellenére, mégis nagy izgalommal várták a komplex szakmai záróvizsgát. Előzetesen mindenki elkészítette a minimum 20 oldalas záródolgozatát. A települési közművelődési feladatellátást kellett a megadott szempontok szerint bemutatni, rendszerezni. Dolgozataikat osztályfőnökük, a megyei igazgató értékelte, osztályozta.

A komplex szakmai záróvizsga két részből állt. Először írásban kellett egy projektelemzést készíteniük. A munkára 120 perc állt rendelkezésükre. Ezt követően kezdődött a szóbeli vizsga. A korábban megírt záródolgozatot kellett a vizsgabizottság előtt megvédeniük. A vizsgabizottsági tagok érdeklődve hallgatták a feleleteket. Így a vizsgabizottsági tagok sok érdekességet tudtak meg a Baranya megyei közművelődési feladatellátásról. Az országosan elismert, tapasztalt szakemberek a felelők első néhány szavából megállapították, hogy gyakorlott kollégáról, vagy pályakezdő közművelődési asszisztensről van szó. Ez azonban nem befolyásolta a vizsgaeredményeket, mert az eltérő munkatapasztalatok nem befolyásolták a mindenki által megszerzett, biztos elméleti ismereteket. Sőt, 6 vizsgázót a teljesítményük alapján dicséretben is részesítettek.

A 28 baranyai kolléga mellett egy „vendég” vizsgázó is érkezett Somogyból, ahol már a múlt héten lezajlott a komplex szakmai záróvizsga, azonban táborszervezés miatt a hallgató nem tudott azon megjelenni. Ezért vett részt a baranyai vizsgán. Ez azonban nem okozott nehézséget. A dél-dunántúli régióban a három megye között minden területen jó az együttműködés. Ebben a képzési ciklusban két fő Baranyából járt a kaposvári felsőfokú OKJ-és képzésre, mivel településükről gyorsabb volt Kaposvárra eljutni, mint Pécsre. Velük együtt 29 frissen végzett közművelődési szakemberrel gazdagodott a megyei feladatellátás. A sok megszerzett ismeret mellett a képzés legnagyobb előnye, hogy a résztvevők között olyan jó barátság, együttműködés alakult ki, amely alapja lehet egy megyei hálózatnak. Tanácsokat kérnek egymástól, jógyakorlatokat mutatnak egymásnak. A vizsga végeztével már azon ötleteltek, hogyan tudják a csoportot fenntartani, milyen módon tudják a közös gondolkodást folytatni.

Gratulálunk a sikeresen befejezett tanulmányokhoz, köszöntjük az új kollégákat!

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.